marți 25 februarie, 2020

Despre Noi

ISTORIA DEZVOLTĂRII CTICE

    În 1985 în instituţiile medii de învăţământ din Republică a fost introdus un obiect nou de studiu "Bazele informaticii şi tehnicii computaţionale". Ca rezultat, în incinta Institutului Republican de Perfecţionare a Cadrelor Didactice a fost înfiinţat Cabinetul de Informatică şi Tehnică de Calcul (CITC), care avea drept scop pregătirea profesorilor de matematică şi fizică în metodica predării informaticii. În pregătirea şi, ulterior, în perfecţionarea cadrelor didactice au fost implicaţi atât specialişti de la Centrul de Calcul al Ministerului Învăţământului, cît şi la cabinetul CITC. Responsabil de activitatea metodică a cabinetului a fost Aurelia Railean (şefa catedrei matematică) şi Lezner Mihai, Ruban Grigore (metodişti).

    În februarie 1996 şeful cabinetului ITC este numit dnul Grigore Vasilache. În acelaşi an în şcoli apar primele computere personale “Agat”, apoi Yamaha, DVC şi Cuvt. Începând cu anul 1989 în majoritatea şcolilor au fost instalate UKNŢ şi CORVET. Spre sfârşitul anului 1990 numărul claselor de computere este egal cu 200. 

    În 1990 Republica Moldova participă la proiectul sovietico – american “Şcoli Pilot”. Una din condiţiile de realizare a proiectului a fost crearea unei instituţii pentru implementarea rezultatelor – Centrul Noilor Tehnologii Informaţionale. Această instituţie a fost desemnată printr-o Hotărâre de Guvern din 12 decembrie 1990. Astfel, în 1991 Moldova primeşte 14 clase de computere IBM PS/2, iar în anii 1990 -1991 numărul claselor ajunge la 700. Ministerul Învăţământului a primit decizia de a “coborî” predarea informaticii începând cu clasa a VII, iar din 1992 studierea informaticii era predată din clasa a VII în toate şcolile. Pe lângă cele 14 clase de PS/2, cu ajutorul fundaţiei “SOROS” au fost procurate 11 clase IBM PS/1 şi 15 clase de IBM compatibile, iar 20 de şcoli au fost conectate la Internet. În 1998 Guvernul Republicii Moldova a încheiat un contract cu Hewlett Packard, care a permis de a procura 885 clase de computere. Ca rezultat, în 1998 – 2006 în cadrul Centrului Noilor Tehnologii Informaţionale au fost organizate cursuri de studiere a computerului în 2 etape. La prima etapă s-a studiat sistemul de operare Windows, lucru cu tabelele de text WORD şi a tabelelor de calcul Excel. La etapa a doua s-a studiat limbajul de programare PASCAL şi programul de lucru cu bazele de date ACCESS. 

     În 1995 – 2004 CNTI împreună cu fundaţia “SOROS” organizează Prima Şcoala de Vară la informatică, unde alături de echipa olimpică mai studiază informatica încă aproximativ 100 elevi. Lucrul la şcoală este împărţit pe grupe care însemnau: 

     1. A – Elevii care vor participa la olimpiada internaţională la informatică şi unii elevi din lotul olimpic extins. 

     2. B – Studierea aprofundată a limbajului de programare Pascal. 

     3. D – Elevii diferitor clase, care au prelungit studierea limbajului de programare Pascal şi au rezolvat probleme 

     4. E – Începători

     5. F – Microsoft Office

     6. P – Elevii claselor mari care au alcătuit programe pentru aplicare în şcoală.

     La 12.04.2006, cu scopul implementării noilor tehnologii informaţionale în educaţie, menţinerii şi dezvoltării Programului Educaţional "SALT", Guvernul hotărăşte de a accepta propunerea Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului privind reorganizarea, prin transformare, a Centrului Noilor Tehnologii Informaţionale în Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie.