marți 25 februarie, 2020

Sistemul de personalizare a actelor de studii – SIPAS

Sistemul de personalizare a certificatelor gimnaziale (Seria ASG)

Sistemul de personalizare a adeverințelor învățământului special (Seria M)

 

ATENȚIE!!!

Lista absolvenților clasei a 9-a poate fi importată din SIME!!!!

Pașii sunt descriși în prezentarea Lucrul cu sistemul SPCG. Sesiunea 2019 

 

ORDINUL nr 1416 din 21.09.2018 cu privire la aprobarea programului de desfasurare a sesiunii de examene. (pct. 18, 28, 29, 52, 52)

Lucrul cu sistemul SPCG. Sesiunea 2019