marți 25 februarie, 2020

Cele mai frecvente întrebări

 • Introducerea IDNP-ului

  Introducerea IDNP-ului este obligatorie (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 270 din 13.04.2007, care poate fi accesată pe adresa www.ctice.md, rubrica "Sistemul de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor si liceelor").

  Introducerea în Sistemul de cartografiere a datelor cu caracter personal, inclusiv şi a IDNP-ului,  NU NECESITĂ acordul persoanei în cauză (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 899 din 27.10.2014).

  Persoana trebuie doar să fie informată despre acest lucru prin afişarea pe un loc vizibil a Notei de informare (Anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1056 din 10 octombrie 2014.).

  IDNP-ul se va prelua din dosarul elevului/angajatului instituţiei de învăţământ. Dacă această informaţie lipseşte, instituția de învăţământ este obligată să facă ordine în dosare.

  Dacă persoana nu are IDNP-ul, în câmpul respectiv se vor introduce 13 cifre  de "0".

   

  Introducerea informaţiei despre angajaţii instituţiilor de învăţământ

  Codul Educaţiei, art. 53, introduce noi categorii de personal  în învăţământ, de exemplu, "Cadrele didactice auxiliare".

  Însă, aceste prevederi ale Codului vor deveni operaţionale odată cu actualizarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 270 din 13.04.2007, care stabileşte noile categorii de personal ale Sistemului de cartografiere.

  Prin urmare, până la emiterea unei noi hotărâri de guvern, se vor utiliza categoriile existente în Sistemul de cartografiere.

   

  Introducerea informaţiei despre cadrele de conducere ale instituţiilor de învăţământ

  Se consideră cadre de conducere:

  ·         directorii;

  ·         directorii-adjuncţi.

  Prin urmare, în această categorie de personal vor fi incluse doar persoanele angajate în posturile, denumirile cărora includ cuvântul "director".

 • Cum putem intra în Sistem?

Pentru a intra în Sistemul de cartografiere a școlilor  primare, gimnaziilor și liceelor trebuie să deschideți browser-ul Google Chorome (!) și să accesați adresa https://www.ctice.md.

 • Am uitat parola. Ce să fac?

Contactați Administratorul Raional și el va reseta parola Dvs.

 • Notele anuale – trebuie introduse pentru toti elevii sau numai pentru cei din clasele 4, 9 si 12?

Notele anuale trebuie introduse pentru toți elevii instituției date.

 • Ce note trebuie introduse în filele Notele Clasa a 4-a, Notele Clasa a 9-a si Notele Clasa a 12-a?

Notele Clasa a 4-a – notele disciplinilor de la testarea națională

Notele Clasa a 9-a și a 12-a - notele disciplinilor de la examenul național.

 • Dacă un elev din anumite motive a plecat dintr-o instituție anume, cum putem să-l ștergem din clasa dată?

Elevul nici într-un caz nu trebuie șters!!!! În cazul plecării unui elev din instituție, în cîmpul Statutul elevului (Fila Detalii) se va alege una din opțiunile Exmatriculat sau Înmatriculat, dar a abandonat studiile. Mai jos se vor completa cîmpurile Data exmatriculării / abandonului și Motivul exmatriculării / abandonului.