marți 25 februarie, 2020

Formare Continua

 

Conceptia directiei Formare Continua
Perfectionarea, recalificarea si formarea cadrelor didactice este principalul instrument de modernizare a sistemului educational. Scopul principal a modernizarii este extinderea accesibilitatii, sporirea calitatii si eficientei procesului de studii.
Sistemul de formare continua a cadrelor didactice este orientat spre realizarea necesitatilor profesionale, fapt care conduce la revizuirea formelor si metodelor de management a conducatorilor institutiilor educationale si a cadrelor didactice. Directia asigura procesul ciclic de recalificare si formare continua a cadrelor didactice si manageriale.
 
Formarea continua se realizeaza pe citeva directii:
 
- Bazele teoretice si aplicative ale informaticii;
- Bazele de utilizare a calculatorului si notiunile de baza a informatiei;
- Metodica predarii informaticii;
- Utilizarea TIC in procesul de invatamint;
- Utilizarea TIC in managementul educatiei;
- Cursurile specializate.
 
Principiul de baza este instruirea pe blocuri (module). Pentru fiecare curs este elaborata si aprobata o programa de studii unica. Fiecare curs este constituit din module. Fiecare modul este elaborat in baza unei programe analitice. Formele de instruire sunt traditionale si la distanta.
 
Principiile de baza ale proiectarii si elaborarii cursurilor
1. Principiul accesibilitatii;
2. Principiul claritatii;
3. Principiul flexibilitatii si dinamicitatii;
4. Principul continuitatii.
 
Functiile de baza a continuturilor educationale
- Formarea competentelor ca finalitate a instruirii cadrelor didactice si manageriale.
- Continuitatea in elaborarea modulelor didactice noi.
- Formele, metodele si tehnologiile didactice si de evaluare referitoare la TIC.
- Organizarea procesului didactic ca proces de evaluare si certificare;
- Asigurarea functionarii bazelor de date, referitoare la sistemul de instruire la distanta;
- Asigurarea actualizarii datelor referitor la perfectionarea si formarea continua a cadrelor.
 
 
Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea TIC in procesul educational
- Intelegerea integra a diferitor TIC si utilizarea lor.
- Utilizarea adecvata si practica a TIC in predare si invatare.
- Dezvoltarea competentelor digitale cu scopul de a monitoriza procesul de invatare.
 
Competente generale
Dupa cursul de formare profesorul trebuie:
- sa inteleaga principiile si conceptul de aplicare a TIC in procesul de invatamint;
- sa cunoasca componentele hardware si software a calculatoarelor moderne si functiile lor principale;
- sa conecteze/uneasca/instaleze hardware si resursele tehnologice;
- sa instaleze noi produse software si multimedia.
 
Competenta de utilizare a instrumentelor aplicative TIC
- sa poata opera cu produse software necesare activitatilor in clasa de studii:
- sa poata opera cu procesorul de text
- sa poata utiliza aplicatiile calculului tabelar
- sa poata integra diverse aplicatii grafice
- sa poata crea prezentari Power Point
 
Cursuri organizate de CTICE
Conform Ordinului Nr. 790 din 1 Noiembrie 2010 cu privire la aprobarea planurilor de formare profesionala continua a cadrelor didactice si manageriale din sistemul educational pentru anul 2011, CTICE organizeaza urmatoarele cursuri:
- Metodica predarii informaticii. Curs de perfectionare I
- Metodica predarii informaticii. Curs de perfectionare II
- Utilizarea platformelor eLearning. Curs de implementare TIC
- Bazele utilizarii TIC. Curs de initializare in TIC
- Adaptarea si elaborarea resurselor educationale. Curs intermediar in TIC
- Utilizarea aplicatiilor pentru colectarea si validarea datelor personale din domeniul educational