marți 25 februarie, 2020

Sisteme Informationale

 

 Sistemul informatic "Resursele Informationale ale Ministerului Educatiei si Tineretului" (in continuare – SI RI MET) este o totalitate de mijloace software, hardware, sisteme de transmitere ale datelor destinate sa asigure suportul informational sistemului educational din Republica Moldova. Unul din rezultatele principale ale functionarii sistemului dat este formarea unei resurse unitare – Registrul Educational de Stat (RSE). Registrul reprezinta o totalitate sistematizata de date privind nivelul de instruire a locuitorilor Republicii Moldova si infrastructura sistemului educational. Formarea registrului este asigurata prin intermediul functionarii sistemului informational automatizat «Registrul de Stat al Educatiei» (in continuare SIA RSE). RSE este una din resursele informationale de stat departamentale, si anume este parte componenta a segmentului Resursele socio-demografice .
 
    Destinatia SIA RSE
SIA RSE are drept scop colectarea, acumularea, actualizarea si analiza datelor privind nivelul de instruire in tara, cu oferirea informatiei organelor puterii de stat, altor persoane juridice si fizice, in modul stabilit de legislatie.
 
    Crearea SIA RSE solutioneaza obiectivele:
1.  formarea resursei informationale departamentale;
2.  asigurarea conducerii tarii, autoritatilor administratiei publice si organelor de conducere cu informatie statistica si analitica veridica privind nivelul de instruire si infrastructura sferei educationale, necesara pentru luarea deciziilor administrative;
3.  Ridicarea calitatii, urgentarea si simplificarea prestarii serviciilor informationale de stat pentru persoanele fizice si unitatile de drept;
4.  asigurarea interactiunii informationale si colaborarii pe parcursul schimbului informational interstatal si international.
 
    Principiile de baza ale crearii subsistemului
- principiul legitimitatii, care presupune crearea si exploatarea RSE in conformitate cu legislatia nationala in vigoare a Republicii Moldova;
- principiul respectarii drepturilor omului, care prevede exploatarea sistemului in stricta conformitate cu documentele normative nationale si in limitele prevederilor tratatelor si conventiilor internationale privind drepturile omului, la care Republica Moldova este parte;
- principiul primei persoane/centrului unic, care presupune prezenta unui conducator real de nivel inalt, care detine atributii suficiente pentru luarea deciziilor si coordonarea lucrarilor de creare si exploatare a sistemului;
- principiul temeiniciei datelor RSE, care presupune introducerea datelor in sistem numai in baza inregistrarilor in documente, acceptate in calitate de surse de informatie.
- principiul identificarii de stat a subiectelor inregistrarii, care prevede prezenta la fiecare din ei a indicilor de identificare unici;
- principiul controlului asupra formarii si utilizarii sistemului RSE, prin care se subintelege o oarecare totalitate de masuri organizationale si tehnice de program, care asigura calitatea inalta a resurselor informationale de stat formate, fiabilitatea inalta a stocarii si pastrarii si corectitudinea utilizarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
- principiul autofinantarii, care presupune rentabilitatea sectoarelor producerii si deservirii informationale.
- principiul modularitatii si scalabilitatii, care semnifica posibilitatea extinderii sistemului fara modificarea componentelor create anterior
 
    Integritatea, caracterul complet si veridicitatea datelor este asigurat prin
- pastrarea continutului si interpretarea univoca in conditiile unor influente accidentale. Integritatea datelor se considera a fi pastrata, daca acestea nu au fost denaturate si nu au fost deteriorate (nu au fost sterse);
- prin caracterul complet al datelor se subintelege cantitatea de informatie, colectata in sistem, in conformitate cu documentele normative;
- prin veridicitatea datelor se subintelege gradul de corespundere a datelor, pastrate in memoria masinii electronice de calcul sau in documente, starii reale a obiectelor reflectate, dintr-un domeniu concret al sistemului.