marți 25 februarie, 2020

Servicii

 

SERVICIILE ACORDATE DE CTICE

 

  • Organizarea procesului de perfecţionare a cadrelor didactice în domeniul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în educaţie; 
  • Consultanţă şi suport logistic în implementarea AEL şi a altor sisteme de management a (conţinutului) învăţării; 
  • Tiparul personalizat al actelor de studii şi duplicatelor actelor de studii; 
  • Deservirea tehnică a calculatoarelor şi echipamentelor periferice; 
  • Asistenţa tehnică în organizarea activităţilor în domeniul implementării tehnologiilor informaţionale şi comnucaţionale în educaţie.