marți 25 februarie, 2020

În atenția instituțiilor de învățământ superior – sesiunea de admitere 2019

Conform Ordinului MECC nr. 1032 din 16.08.2019, cu privire la raportarea rezultatelor finale ale sesiunii de ADMITERE-2019, instituțiile de învățământ superior vor prezenta către MECC rapoarte statistice cu privire la rezultatele finale ale concursului de admitere 2019. Aceste rapoarte vor fi extrase din Sistemul Informațional „Admiterea” (https://c.ctice.md:10443/admiterea/) .

Ca urmare, Instituțiile de învățământ superior:

 • Vor desemna prin ordin persoanele responsabile de întocmirea rapoartelor, în care vor fi indicate obligatoriu următoarele date:
  • Numele și prenumele persoanei
  • Funcția
  • Nr de telefon mobil
  • Nr de telefon fix (serviciu)
  • Adresa de email (personală de serviciu)
 • Vor completa formularul Excel anexat pentru Programele de Studii de master (după caz) (vezi aici formularul Excel);
 • Vor expedia ordinul de desemnare și formularul Excel sus-menționate la adresa actedestudii@ctice.gov.md ;
 • Vor completa online (https://c.ctice.md:10443/admiterea/formularele din Sistemul Informațional „Admiterea”;
 • Vor extrage din Sistemul Informațional „Admiterea” rapoartele statistice menționate în Ordinul nr 1032 din 16.08.19 și le vor prezenta MECC. Categoric se interzice modificarea datelor în rapoartele extrase automat din sistem. Toate modificările trebuie făcute direct în Sistemul Informațional.
 • Vor informa CTICE cu privire la finalizarea introducerii datelor în sistem prin email la adresa actedestudii@ctice.gov.md.

Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE):

 • va crea conturi de acces la Sistem pentru persoanele desemnate prin ordinul rectorilor;
 • va acorda suportul informațional și metodic persoanelor desemnate;
 • va monitoriza procesul de introducere a datelor în sistem;
 • va extrage din Sistemul Informațional „Admiterea” rapoartele statistice integrate și le va prezenta Direcției Învățământ Superior a MECC.

Persoanele desemnate care au nevoie de o instruire suplimentară se pot prezenta la CTICE cu o programare prealabilă la nr. 022 44 32 37 (dna Barburoș Diana).

Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări:

 1. Ce date trebuie introduse în tabelul Plan pentru câmpurile „Contract” (cu taxă)?

  În aceste câmpuri se va introduce numărul de abiturienți planificat și aprobat de Senatul Instiuției dvs de învățământ superior.

   

 2. Cum se deosebești abiturienții cu statutul „Urban” și „Rural”?

  Urban  - copiii ce au studiat în instituțiile de învățământ în localități cu statut de municipiu sau oraș,

  ceilalți pot fi calificați cu statutul „Rural”.

   

 3. De ce câmpurile numerice nu au implicit valoarea zero?

  Toate câmpurile numerice trebuie să fie introduse direct și conștient de către operatorul instituției.

Categorie: Fara categorie

Lasă un comentariu

*

Current ye@r *